Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.0 /  10 (  50 lượt đánh giá )