Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.1 /  10 (  77 lượt đánh giá )